(1)
Grønvik, O. Leksikaliserte Ordsamband I Norsk. NSL 2010.