(1)
Berg-Olsen, S.; Išganaitytė, E. Grammatisk Informasjon I Middels Store tospråklege ordbøker. Prinsipp Og Utfordringar På Bakgrunn Av Arbeidet Med Norsk-Litauisk Ordbok. NSL 2010.