(1)
Andersen, B. Strategier for Funktionsbaseret Betydningsordning. NSL 2012.