(1)
Martola, N. Den tvåspråkiga Ordboken – Ett Absurt åtagande. NSL 2021.