(1)
Rosqvist, B.; Wendt, B.-A. Gammalt Projekt Och Nya Resurser – SAOB:S Hantering Av Nytillkomna Elektroniska textmängder. NSL 2018, 214-221.