(1)
Lauerma, P. Finska språkets lånordförråd I Ljuset Av Martti Rapolas Ordsamling. NSL 2018, 178-185.