(1)
Larsson, L. Får Flickor Vara Vildbasare? Om könstillhörighet Och Genusangivelser I SAOL Och Hos Dalin. NSL 2018, 169-177.