(1)
Jóhannsson, E.; Battista, S. Middelaldertekster Som Sproglig Ressource. NSL 2018, 152-161.