(1)
Hilmisdóttir, H.; Matthíasson, M. Natur Och Digitala, tvåspråkiga ordböcker: En Studie Av Finska Som sökspråk I ISLEX. NSL 2018, 120-128.