(1)
Hannesdóttir, A.; Lyngfelt, B. Kontrastiv Konstruktionsgrammatik Och tvåspråkig Lexikografi. Konstruktioner Och Konstruktionsekvivalenter I Islex.Se. NSL 2018, 104-112.