(1)
Gudiksen, A.; Hovmark, H. Ømålsordbogen Som Leksikografisk, Sproglig Og Kulturhistorisk Resurse. NSL 2018, 96-103.