(1)
Grønvik, O.; Ore, C.-E. Bokmål Og Nynorsk Samindeksert – Metaordboka Som verktøy for jamføring Og Utforsking Av Ordtilfang. NSL 2018, 87-95.