(1)
Jónsson, J. H. <em>Íslenskt orðanet</Em>: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner. NSL 2018, 1-17.