(1)
Jónsson, J. <em>Íslenskt orðanet</Em&gt;: Tekstbasert Kartlegging Og Presentasjon Av Leksikalske Relasjoner. NSL 2018, 1-17.