(1)
Holmer, L.; Malmgren, S.-G.; Martens, M. SAOLhist.Se – för allmänt Och Vetenskapligt Bruk. NSL 2018, 349-358.