(1)
Farø, K. Inventariografi Og Andre Nyere Tilgange Til Leksikografi. NSL 2018, 301-311.