(1)
Sandström, C.; Åkerlund, C. Personbetecknande Verbavledningar I Ordbok över Finlands Svenska folkmål. En utvärdering Av Ordbokens sökfunktioner. NSL 2018, 217-225.