(1)
Hilmisdóttir, H.; Martola, N. Flerspråkig Lexikografi Och obesläktade språk – Erfarenheter från Finska Islex. NSL 2018, 143-153.