(1)
Bjørneset, T. LEXIN I Norge – Hva Sier Brukerne?. NSL 2018, 89-99.