[1]
Nielsen, J. 2016. Nja… En korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog. Nordiske Studier i Leksikografi. 12 (jan. 2016).