[1]
Alösjin, A. 2016. Grunden för projektet av en studieordbok över svenska fasta liknelser som beskriver människan. Nordiske Studier i Leksikografi. 12 (jan. 2016).