[1]
Rosén, V. 2016. Språkteknologiens behov for leksikalsk informasjon. Nordiske Studier i Leksikografi. 12 (jan. 2016).