[1]
Ellingsve, E. 1994. Tvetydighet som kommunikasjonsproblem - Betydningen av en utvetydig terminologi i internasjonal kommunikasjon. Nordiske Studier i Leksikografi. 1 (jan. 1994).