[1]
Jonsson, H. 1992. De stora historiska ordböckernas särart. Nordiske Studier i Leksikografi. 1 (jan. 1992).