[1]
Henriksen, P. 1992. Forholdet mellom encyklopedologi og leksikografi. Nordiske Studier i Leksikografi. 1 (jan. 1992).