[1]
Viberg, Åke 1992. Tvärspråklig lexikologi med svenskan i centrum. Nordiske Studier i Leksikografi. 1 (jan. 1992).