[1]
Fjeld, R.V. 1995. Noen vanskelige adjektiver i leksikografisk perspektiv. Nordiske Studier i Leksikografi. 3 (jan. 1995).