[1]
Vilppula, M. 1997. Ordbok över finska dialekter och evigheten. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).