[1]
Martola, N. 2005. Användarkommentarer till en tvåspråkig ordbok. Nordiske Studier i Leksikografi. 7 (jan. 2005).