[1]
Lundbladh, C.-E. 1997. Ordbok eller encyklopedi - en fråga om hänsyn till användaren?. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).