[1]
Lehtinen, M. 1997. Den första användarresponsen på cd-romversionen av den finska basordboken. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).