[1]
Lange, S. og Merlin, L. 1997. Termer i text - Ett datorstött övningsmaterial för termhantering. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).