[1]
Kulonen, U.-M. 1997. Vad söker läsaren i en etymologisk ordbok?. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).