[1]
Haarala, R. 1997. Vem är de finska ordböckerna gjorda för?. Nordiske Studier i Leksikografi. 4 (jan. 1997).