[1]
Vikør, L.S. 2003. Norsk Ordbok ved ein krossveg. Rapport frå eit omstillingsprosjekt. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).