[1]
Stille, P. 2003. Sammansättningar i ordboksarbetet, med utgångspunkt från TEATER. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).