[1]
Seppänen, E.-L. og Herlin, I. 2004. Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2004).