[1]
Rossenbeck, K. 2003. Flerspråkiga fackordböcker inom juridik och ekonomi – till skada eller till nytta?. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).