[1]
Nikula, K. 2003. Ordböckerna och finlandssvenska ords semantik. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).