[1]
Lundbladh, C.-E. 2003. Medan kunden rakas växer skägget. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).