[1]
Lenstrup, R. 2003. Leksikalsk materiale fra sekundære kilder og ophavsret. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).