[1]
Jónsson, J.H. 2003. Fraseologien i forgrunnen — fraseologisk register som ledd i ordbokens tilgangsstruktur. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).