[1]
Bönnemark, M. 2003. Danska och svenska binomiala uttryck – en jämförelse. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).