[1]
Aarflot, A.H. 2003. Norsk dataterminologi - Undersøkelse av norske avløserord og engelske importord i fagtekster og populærfaglige tekster innen dataområdet før og nå. Nordiske Studier i Leksikografi. 6 (jan. 2003).