[1]
Eaker, B. 2012. Ellips – ett beskrivningsproblem i en historisk ordbok. Nordiske Studier i Leksikografi. 11 (jan. 2012).