[1]
Vikør, L. 2006. Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering. Nordiske Studier i Leksikografi. 8 (jan. 2006).