[1]
Wetås, Åse og Karlsen, K.E. 2010. Internettpublikasjonar som kjelde i dokumentasjonsordbøker. Status og bruk. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).