[1]
Fjeld, R.V. og Nygaard, L. 2010. Neologismer i norsk Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).