[1]
Skjöldberg, E. 2010. Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665). Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).