[1]
Rosqvist, B. 2010. Ordförbindelser i SAOB. En undersökning av beskrivningen av kollokationer. Nordiske Studier i Leksikografi. 10 (jan. 2010).